posledná večera

vytváranie práce

posledná večera

prvým krokom bolo príprava postavičiek na vypilovanie.