posledná večera

vytváranie práce

prvým krokom bolo príprava postavičiek na vypilovanie.