Kvetná nedeľa

Obraz kvetná nedeľa zachytáva Ježiša vstupujúceho do Jeruzalema na osliatku.