Pianista

Obraz pianistky vytvorený kolegovi k okrúhlemu výročiu.